Instagram

Periyodik Bakım Hizmeti

Yangın Algılama Sistemi Periyodik Bakımı

Hemen her elektronik üründe olduğu gibi Yangın Algılama Sistemleri’ne hizmet etmesi için tasarlanan ürünler de gelişen teknoloji ile birlikte çok daha işlevsel, dayanıklı ve hatasız hale gelmektedir. Tepki süresi, düşük hata oranı ve dayanıklılık bu sistemlerdeki her üründe vazgeçilmez kriter olarak öne çıkarken, en önemli kriterlerden birisi olan “periyodik bakım” kullanıcılar tarafından çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Halbuki elektrik ve su sistemlerinin entegrasyonu barındıran Yangın Algılama ve İkaz Sistemleri farklı parçalar içerdiğinden detaylı bir bakım ve kontrol gerektirmektedir. Sıvı ile temas halinde olan parçaların sızma, aşınma, basınç, korozyon ve temizlik kontrolleri yapılırken, elektronik akşamlarda yalıtım, aşınma, yıpranma ve temizliği gibi etkenler incelenmektedir.

Yangın Algılama Sistemlerine Periyodik Bakım Yaptırmanın Önemi Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki aralıksız olarak çalışan ve hayati önem taşıyan Yangın Algılama ve İkaz Sistemlerini oluşturan tüm elektronik cihazlar da tıpkı canlılar gibi belirli aralıklarla bakıma, onarıma ve kontrole ihtiyaç duyarlar. Ve her işte olduğu gibi bu sistemlerin bakım işinin farklı bir hizmet gerektirdiği, işinde uzman kalifiye elemanların kontrolünde yapılması zorunluluğu göz ardı edilmemelidir.
  • Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi Yangın Algılama ve İkaz Sistemlerine periyodik bakım yaptırmak olası riskleri ortadan kaldırır. Meydana gelebilecek hataların ve arızaların %90’ın üstünde bir oranla önüne geçebilir.
  • Unutulmamalıdır ki “koruma, kurulumdan daha ucuzdur”. Düzenli bakıma harcanan meblağların yeni bir sistem kurmaktan kat be kat ucuz olduğu göz önüne alındığında orta ve uzun vadede mali kar sağlamaktadır. Ayrıca kontrol kalemlerinin belli olması bütçe planlamasını daha şeffaf kılmaktadır.
  • Bu kontrollerle yeni parçalar ve gelişmiş sistemler kurulu sisteme daha kolay entegre edilebilir, sistemin genç ve dinamik kalması sağlanabilmektedir. Yani elinizdeki Yangın Algılama ve İkaz Sistemlerini çok daha uzun kullanabilirsiniz.
  • Periyodik bakımları aksatmamak hem yazılı hem de vicdani tüm kanun ve yasal düzenlemelere uymak demektir.

Yangın Algılama Sistemi Periyodik Bakım Zorunluluğu Var mı?

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca yönetmeliğe tabi olan tüm işletme, firma ve kurumlar aksi beyan edilmediği sürece yılda 1 kez “TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA Standartları’na” uygun şekilde Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın İkaz Sistemleri’ni kontrol ettirmek ve periyodik bakımını yaptırmak zorundadır.