Şirket Profili

 

 


Kalite Politikamız

Müşterinin ihtiyaçlarını belirleyip, beklentilerinin üzerinde hizmet verip çözüm ve çalışma ortağı olabilmek ve bunu profesyonellik anlayışımız ile bilgi ve tecrübelerimiz ışığında gerçekleştirmekle kalite yakalanmış olur.

NCS Yangın İhbar ve Güvenlik Sistemleri’nin kalite politikası çalıştığımız firmaların tümünde Kalite Yönetimini sürdürmek ve tüm birimlerde aynı kademe kalite politikası oluşturulmasını sağlamak ve bunu sürekli geliştirmektir

Çözüm Sağlayıcılık

NCS Yangın İhbar ve Güvenlik Sistemleri’nin  teknolojik bilgisi ile pazar rekabet şartlarına uyan ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm üreticisi olmak azmindedir. Müşteri istekleri incelenecek ve tam anlamıyla anlaşılacak; ihtiyaç açıkça görülecek ve temin edilecek; Müşteri tatmini takip edilip analiz edilecektir.

Çalışma Uygulaması

NCS Yangın İhbar ve Güvenlik Sistemleri iş aşamalarını organizasyondaki en alt kademedeki çalışanlarına kadar sorumlulukları gerekli şekilde yükleyerek işlemlerin aynı şekilde yapılması ve etkinliğin artması amacı ile tanımlar,yazılı hale getirir ve kontrol altında tutar. Tespit edilmiş hedeflere ulaşmak için gerekli iş akışlarının tümü koordine edilecek, gerekli dağıtımları yapılacak, ve uygulamaları takip edilecektir.